Sök

Sollefteå kommun om hundar (och katter)

Hundar ska vara kopplade på samtliga motionsspår, badplatser och skidbackar i kommunen. De får inte vistas på begravningsplatser..”

Läs mer här: https://www.solleftea.se/bygga-bo–miljo/djur/hundar-och-katter

”Mellan 1 mars och 20 augusti ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Syftet är att skydda vilda djur under den mest känsliga tiden på året när de får ungar. Hunden ska därför vara kopplad om den inte klarar av att hålla sig tätt till sin förare hela tiden.
Övrig tid på året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Läs mer information på Naturvårdsverkets hemsida.”

Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/tid-pa-aret/hundar-i-naturen